Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Počet zaměstnanců firmy?

Celkový roční obrat firmy?

Jakou pozici ve firmě zastáváte Vy?

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci bakalářské práce zkoumám využívání SWOT analýzy ve firmách. 


Velmi mě zajímá Váš názor na věc a postoj Vaší firmy. 

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který zabere méně než 5 minut. 


Děkuji, Barbora Matušková. 

 

Je firma společnost s ručením omezeným?

Má firma stanoveny strategické cíle?

Plánuje firma své kroky na několik let do budoucnosti? 

Prováděla firma již někdy v minulosti strategickou analýzu?

Bude firma strategickou analýzu provádět i v budoucnosti?

Porovnává vedení svou firmu s konkurencí? 

Zajímá se vedení o to, jaká je celková situace na trhu?

Zajímá se vedení o to, k jakým změnám dochází v legislativě, která chod firmy ovlivňuje?

Zajímá se vedení firmy o požadavky zákazníků?

Má vedení firmy v plánu v budoucnu provést SWOT analýzu?

Byla ve firmě už někdy provedena SWOT analýza?

Zbývá poslední část dotazníku. Pokračujte podle Vaší poslední odpovědi:

SWOT analýza byla provedena

SWOT analýza nebyla provedena